Helt koncept

Logo Arra

BAKGRUND:
Slutuppgift på Grafisk design-kursen.
Vi skulle ta reda på en lokal råvara/produkt och sedan ta fram ett varumärke för ett lokalt(ev. fiktivt) företag som sedan skulle sälja produkten. Sedan skulle vi presentera detta på avslutningen.