Omslag samt omarbetning av annons

Omslag häfte, Läsrörelsen

Via min samarbetspartner Graphera fick jag uppdraget att hjälpa Läsrörelsen. Det gjordes både ett omslag till ett informationshäfte som skulle tryckas samt omformatering av annonser. Jag utgick från deras befintliga grafiska profil samt tidigare gjorda annonser när det gällde färger och typsnitt. Fler bilder Annons för tryck Banner för webb Miljöbild banner