9 bra tips vid beställning av grafiska tjänster

kravspecifikation

Här kommer några matnyttiga tips för dig som redan nu funderar på att anlita någon som jobbar inom den grafiska branschen eller som har framtida planer på detta.

1. Intro

Beskriv din verksamhet eller affärsidé i en kort mening. Berätta gärna din ”hisspitch”!

Genom att berätta vad du gör och vad du är bra på, så skapar det förmodligen en rätt bra bild för grafikern kring hur verksamheten ser ut. Ju mer information desto bättre och tydligare uppfattning fås. Det är även ett jättebra övningstillfälle för dina säljpitchar.

2. Position

Vilken varumärkesposition har du? Är du ett mål eller en kanal för dina kunder?

Är du slutstationen dit dina kunder kommer för att köpa t.ex. en produkt/tjänst till sin verksamhet eller är du en t.ex. förmedlare av produkter/tjänster som hjälper dina kunder vidare på sin väg att nå sina mål? Hur stor är efterfrågan efter din produkt/tjänst?

3. Konkurrenter

Vilka är dina närmaste konkurrenter? Vad gör ditt varumärke unikt och annorlunda i jämförelse?

Är du ensam på marknaden eller har du samarbetspartners/konkurrenter? Hur jobbar de med sin marknadsföring? Hur ser deras erbjudanden ut? Vad skiljer er åt och gör ditt företag unikt? Att göra en omvärldsbevakning och konkurrensanalys stärker dig i ditt affärsutvecklingsarbete och hjälper till att göra ditt varumärke och erbjudanden tydliga för kunderna.

4. Känslor

Vilka känslor vill du att ditt företag/varumärke ska skapa?

Människor tar beslut baserade både på fakta och på känslor, men många tenderar att väga över åt det ena eller det andra hållet. Ju mer du vet om din målgrupp och hur de reagerar, desto bättre och mer träffande resultat kommer uppnås. Därför är det bra att försöka lägga lite tid och energi på att fundera över denna fråga.

5. Utseende

Vilket formspråk och uttrycksstil är du ute efter?

Ett formspråk som inte är anpassat till målgruppen kan vara den lilla tuva som stjälper en hel kampanj eller att man missar målet med en produktlansering, så här gäller det att hålla tungan rätt i mun. Självklart bör detta bollas med den formgivare som du anlitar, men det är ändå bra att själv också ha lite koll på olika stilar som används. Kika runt bland andra företag, både i samma bransch och helt utanför. Hur kommunicerar de?

6. Tycke & smak

Vilka varumärken tycker du om och inte? Varför?

Precis som din målgrupp ska gilla ditt budskap, så ska även det resonera väl med dig själv också. Det är bra att kolla upp andras varumärken, hur de marknadsför sig själva, vilket formspråk och stil de använder i sin kommunikation. Spara gärna exempel och ta med när du träffar din formgivare. Detta hjälper också till att förmedla tanken och den inre bilden som finns i Ditt huvud kring den projektidé som formgivaren ska hjälpa dig med. Man kan inspireras mycket av andra och göra det till sitt egna, men glöm inte att det är aldrig okej att kopiera rakt av.

7. Behov

Vad behöver du ha för material i slutet av detta projekt?

Beskriv vad det är som du vill ha hjälp med. Vad har du för behov som formgivaren ska hjälpa dig med? Vilket problem ska lösas? Handlar det om att formgivaren ska ta fram en logotyp till företag/kampanj/produkt eller vill du ha hjälp med att sätta layouten till en produktkatalog? Det finns många olika saker som en formgivare kan hjälpa till med och det är ett brett arbetsområde.

För att ni båda ska känna er trygga med vad som ska ingå i projektet, så är det bra att specificera ner i detalj vad som ska göras och vem som ansvarar för vad. Vill du veta mer om vad jag kan hjälpa dig med, kolla då mitt tjänsterebjudande här .

8. Budget

Vilken summa har du valt att avsätta för detta projekt?

En del kunder drar sig för att avslöja vad de villig att betala för att få en tjänst utförd, kanske känner du igen dig? Ofta finns en bakomliggande rädda för att låsa upp sig till en viss summa och inte veta vad de får i gengäld. Ibland handlar rädslan om att de är okunniga eller känner sig osäkra på detta nya kunskapsområde och är rädd för att bli utnyttjad.

Men att jobba mot en budget gör det faktiskt lättare för båda parter. För dig som kund blir det såklart tydligt vilken summa du betalar och vilket värde du får för den summan. För formgivaren blir det lättare att bedöma rimligheten och omfattningen av projektet och vad som ryms inom budgeten. Mindre företag har ofta lite enklare projektidéer, medan större företag ofta blir lite mer komplexa då det är vanligtvis fler parametrar som är beroende av varandra.

De flesta formgivare vill gärna göra bra leveranser med ett mervärde och gör allt för att så mycket som rimligtvis är möjligt finns med i leveransen. Så våga ta diskussionen, fråga och förklara. Tillsammans löser ni det och hittar en nivå som ni båda känner är rimlig.

9. Tid

När behöver projektet vara slutfört och levererat?

Är det ett stort eller litet uppdrag? Måste det lösas akut eller kan det delas upp under en längre tid? Detta kan i många fall även påverka prisbilden och är både av betydelse när projektet offereras och när det planeras in. Ofta så har både Formgivaren och du som kund flera olika projekt igång samtidigt och det är alltid bra med en tydlig struktur och plan.

Tack för att du läste detta!

Jag hoppas att det var eller kommer vara dig till hjälp samt ger dig några nya synvinklar och verktyg för framtiden. Din formgivare kommer att vara dig för evigt tacksam om du följer råden och skriver in punkterna i din framtida kravspecifikation/designbrief.

Väckte det fler frågor eller vill du diskutera detta vidare?
Ta då gärna kontakt med mig så tar vi ett möte och pratar vidare över en kopp kaffe eller liknande.