Går du också online i dessa virustider?

videomöte via laptop

Eftersom det är Corona-tider så jobbar många online hemifrån och allt fler företag går nu över till digitala möten. Då händer det att man upptäcker att man behöver se över sina presentationer och uppdatera dem. Jag har fått uppfattningen att detta med presentationer är något som ibland kanske inte har varit högprioriterat och således hamnat […]

Vässar mina erbjudanden

expression-ume-logotyp

Jag sökte och kom med i inkubatorsprogrammet eXpress. Under kommande 10 veckor kommer jag att jobba med att slipa på affärsidéer och kundnytta parallellt med den vanliga verksamheten. Jag kommer även att få coachning och tillgång till utvecklingsverktyg för att förbättra, ge tydligare och mer anpassade erbjudanden.