Företaget är nu vilande!

I och med det rådande läget med Corona så har jag tyvärr blivit tvungen att lägga företaget vilande och ställa mig till arbetsmarknadens förfogande och få stöd från a-kassan. Min förhoppning är att komma igång så snart det finns tillräckligt med uppdrag för att hålla ekonomin rullande igen.

Jag beklagar för de eventuella bekymmer som kan uppstå i och med detta och försöker aktivt hitta bra en lösning.