Omtag kring design

Fick överta projekt från annan och hjälpa kunden med att redesigna och färdigställa dennes webbplats utifrån befintlig grafisk profil.