Bilder på fladdermöss

Ett barn ute i skogen och en fladdermus flygande på himlen i bakgrunden.

Fick uppdraget att göra fem illustrationer till en utställning om fladdermöss i Västerbotten. Dessa gjordes på akvarellpapper och scannades in i datorn. De monterades sedan in i broschyr samt användes i marknadsföringen för utställningen.