Att välja färger

Som en del i varumärkesarbetet så är det brukligt att välja färger till varumärkets grafiska profil och göra ett färgschema. Detta bidrar både till att skapa igenkänning, känslor och anknytning till mottagaren.