Illustrationer till IF Metall

Fick via min samarbetspartner Graphera uppdraget att göra 22 st. enklare illustrationer till en handbok för styrelseledamöter som IF Metall hade beställt. När det gällde färger och typsnitt så utgick jag från den befintliga grafiska manualen.

Att välja en styrelse