05. Sociala medier

Exempel på uppdrag inom sociala medier:

Hålla den röda tråden

Beroende på var dina kunder finns i sociala medier, så kanske du också behöver finnas där. Men att synas i sociala medier kan vara både bra och mindre bra för företaget, beroende på hur varumärket hanteras.

Har man inte en strategi för hur den digitala närvaron ska hanteras, så riskerar man att tappa bort sig i djungeln av möjligheter. Sociala medier ska vara ett verktyg som hjälper er att nå era målsättningar, inte stjälpa dem.

dekor

Det visuella skapar intresse

I grund och botten behöver det inte vara så avancerat. Har man ett innehåll som genererar ett värde för besökarna samt attraktivt bild- och textmaterial - så kommer man långt.

Man bör dock alltid utgå från företagets grafiska profil för sitt bildmaterial. Det skapar en mer enhetlig känsla och en starkare varumärkesupplevelse.

Digital närvaro

Sociala medier heter det för att man är social, det vill säga, man interagerar med andra. Förutom att man planerar och skriver inlägg, så behöver man vara aktiv och följa andra, gilla andras inlägg och delta i diskussioner. Detta kan ta en del tid och fokus från den egna verksamheten, så det är vanligt att man anställer eller hyr in någon för detta ändamål.