Tjänster inom

Sociala medier

Sociala medier

Hålla den röda tråden i

Din digitala närvaro

Beroende på var dina kunder finns i sociala medier, så kanske du också behöver finnas där. Men att synas i sociala medier kan vara både bra och mindre bra för företaget, beroende på hur varumärket hanteras.

04. Sociala Medier

Några exempel:

Strategi

Har man inte en strategi för hur den digitala närvaron ska hanteras, så riskerar man att tappa bort sig i djungeln av möjligheter. Sociala medier ska vara ett verktyg som hjälper er att nå era målsättningar, inte stjälpa dem.

Inte svårt

I grund och botten behöver det inte vara så avancerat, har man ett innehåll som genererar ett värde för besökarna samt attraktivt bild- och textmaterial – så kommer man långt.

Det visuella skapar intresse

Man bör dock alltid utgå från företagets grafiska profil för sitt bildmaterial. Det skapar en mer enhetlig känsla och en starkare varumärkesupplevelse.

Interagera

Sociala medier heter det för att man är social, det vill säga, man interagerar med andra. Förutom att man planerar och skriver inlägg, så behöver man vara aktiv och följa andra, gilla andras inlägg och deltar i diskussioner. Det kan ta en del tid och fokus från den egna verksamheten, så det är vanligt att man anställer eller hyr in någon för detta ändamål.