Hjälp med mallar

Fick uppdraget att uppdatera broschyrmallar, då företaget nyligen har bytt grafisk profil. Dessa mallar byggdes i InDesign och fylldes sedan på med bild, grafik och textmaterial från kunden. Företaget återkom dessutom och ville ha hjälp att tryckställa broschyrer inför en mässa i Tyskland.